Usługi CSIRT

Dostarczamy usługi i technologie zapewniające bezpieczeństwo systemów informatycznych od 1993 r.

Centra serwisowe
Nasze centra serwisowe posiadają niezbędne wyposażenie, oprogramowanie i zasoby komunikacyjne, by móc zapewnić rozwiązania oparte na wielu technologiach, spełniające zróżnicowane potrzeby klientów GMV w każdym konkretnym przypadku. Centra działają w modelu wysokiej dostępności z mechanizmami redundancji, zarówno lokalnymi, jak i geograficznymi, zgodnie z systemem ciągłości biznesowej GMV, który uzyskał certyfikat BSI zgodny z normą BS 25999.

Centra serwisowe działają przez całą dobę. Procedury zarządzania i procedury operacyjne oparte są na systemie zarządzania usługami IT GMV, który posiada świadectwo AENOR zgodne z normą ISO 20000.

Bezpieczeństwo centrów serwisowych opiera się na szeregu środków kontroli fizycznej, technicznej i administracyjnej, które zapewniają poufność, integralność i dostępność zarządzanych informacji należących do GMV i klientów. Środki kontroli bezpieczeństwa i zarządzanie nimi realizowane są w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji GMV, posiadającego certyfikat AENOR zgodny z normą ISO 27001.

Zakres świadczonych usług:

Monitorowanie
Monitoring platform, środków kontroli i usług sprawdza dostępność i bezpieczeństwo infrastruktury i usług, wskazując wszelkie elementy działające w nieprawidłowy sposób lub zbliżające się do granicy swojej wydajności, jednocześnie wykrywając wszelkie działania złośliwe, wąskie gardła i potencjalne incydenty związane z bezpieczeństwem. Podstawą tych usług jest centralizacja i zarządzanie zdarzeniami/dziennikami bezpieczeństwa.

Nadzór informatyczny
atalaya to usługa nadzoru informatycznego GMV, w ramach której badany jest sposób publikowania informacji klientów w różnych źródłach (na stronach serwisów społecznościowych, na blogach, w wyszukiwarkach itp.) i wskazywane są działania, które mogą stanowić zagrożenie dla przedsiębiorstwa lub negatywnie wpływać na jego wizerunek. Usługa ta pozwala zapobiegać oszustwom, wyciekom informacji, działaniom haktywistów i protestom lub atakom przeciwko przedsiębiorstwu lub jego kluczowym pracownikom.

Zarządzanie podatnością 
GestVul to usługa zarządzania podatnością oferowana przez GMV, która pozwala analizować bezpieczeństwo systemu informatycznego klienta i zarządzać nim. W tym celu przeprowadza szereg automatycznych testów monitorujących wszystkie etapy audytu bezpieczeństwa, a następnie generuje raporty i analizy dotyczące postępów w eliminowaniu podatności, poprawie wskaźników narażenia itp.

Zarządzanie incydentami
Celem usługi zarządzania incydentami jest zapewnienie przedsiębiorstwu zdolności operacyjnej do wykrywania, analizowania i eliminowania incydentów związanych z bezpieczeństwem. W tym celu GMV wykorzystuje wszelkie niezbędne metody, procedury oraz odpowiednie umiejętności inżynierów z zakresu różnych technologii bezpieczeństwa. Oferowana w ten sposób usługa zapewnia całodobowe wsparcie aplikacji i infrastruktury. Uzupełnia ją działający stale system usług zabezpieczania i wzmacniania wrażliwych punktów, a także usługi szybkiego reagowania przeznaczone do najważniejszych systemów.

Zarządzanie dowodami
Zarządzanie dowodami przydaje się, kiedy wszczęte zostaje postępowanie mające na celu nie tylko ustalenie przyczyn i skutków zdarzenia, ale także podjęcie działań prawnych, jeśli wykryte zostaną działania niezgodne z przepisami. Wówczas przedsiębiorstwo  na każdym etapie musi mieć możliwość przedstawienia opracowanych dowodów w sądzie. Im bardziej będą one wiarygodne, tym większa jest szansa na ich dopuszczenie przez sąd.

ROZWIĄZANIA GMV

Dokumentacja

Referencje

Wybrani klienci GMV z obszaru cyberbezpieczeństwa