Usługi CSIRT

Dostarczamy usługi i technologie zapewniające bezpieczeństwo systemów informatycznych od 1993 r.

GMV opiera swoją ofertę usług na idei CSIRT (Computer Security Incident Response Team).

Istnieją różne modele świadczenia usług – od całkowitego ich zlecenia (za pomocą naszych centrów usług) po różne schematy współpracy (za pośrednictwem naszych biur bezpieczeństwa).

Świadczone usługi obejmują:

  • Monitorowanie
  • Nadzór cyfrowy
  • Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach
  • Zarządzanie zdarzeniami
  • Zarządzanie konkretnymi przypadkami

[ info]

ROZWIĄZANIA GMV

Dokumentacja

Referencje

Wybrani klienci GMV z obszaru cyberbezpieczeństwa