System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Dostarczamy usługi i technologie zapewniające bezpieczeństwo systemów informatycznych od 1993 r.

Określenie procedur i zasad nadzoru
Określenie procedur i zasad nadzoru jest jednym z kluczowych elementów podczas opracowywania modelu zarządzania IT lub systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Odbywa się za pomocą różnych metod i standardów odpowiadających szczególnym potrzebom każdego klienta. Najczęściej wykorzystywane są normy CObIT, ITIL oraz ISO-27000. Odpowiednia struktura dokumentów poprzez wprowadzenie zasad polityki, procedur i podręczników pomaga uprościć zarządzanie systemami informatycznymi w każdym przedsiębiorstwie, dostosowując zasoby teleinformatyczne i ich bezpieczeństwo do ogólnych celów firmy.

Określanie wskaźników i ośrodków sterowania bezpieczeństwem
Wskaźniki bezpieczeństwa są narzędziem czy też metodą działania na rzecz bezpieczeństwa i zarządzania nim, które odzwierciedlają bieżącą sytuację przedsiębiorstwa, planowanie działań i postępy w realizacji celów. Właśnie dlatego tablica wskaźników obejmuje różne aspekty bezpieczeństwa, opierając się na danych pozyskiwanych automatycznie lub wprowadzanych ręcznie i przetwarzanych w celu ułatwienia interpretacji według określonych mierników i wskaźników. Informacje te są przechowywane i porównywane w czasie, dzięki czemu umożliwiają śledzenie postępów w dziedzinie bezpieczeństwa oraz rozwoju samego systemu zarządzania.

Pomoc w uzyskaniu certyfikatów
GMV posiada szerokie doświadczenie i fachową wiedzę w zakresie wprowadzania i certyfikowania różnych systemów zarządzania, w tym systemów opartych na normach ISO 22301, ISO 27001 oraz ISO 20000. Podczas wprowadzania i certyfikacji systemu zarządzania w przedsiębiorstwie porady specjalistów z odpowiednim doświadczeniem są nieocenione. Dzięki nim możesz z góry określić i ocenić wszystkie możliwe rozwiązania określonych problemów, co podnosi wydajność ostatecznego rozwiązania, a jednocześnie obniża koszty wdrożenia i certyfikacji.

ROZWIĄZANIA GMV

Dokumentacja

Referencje

Wybrani klienci GMV z obszaru bezpieczeństwa informacji