Planowanie bezpieczeństwa

Dostarczamy usługi i technologie zapewniające bezpieczeństwo systemów informatycznych od 1993 r.

Opracowywanie zasad 
Koncepcja polityki bezpieczeństwa obejmuje opracowanie pod kątem proceduralnym stosowanych w przedsiębiorstwie zasad polityki i praktyk związanych z bezpieczeństwem. Od uzyskania poparcia kierownictwa po deklarację polityki bezpieczeństwa i opracowanie zasad polityki, standardów, procedur i instrukcji – GMV zapewnia niezbędną wiedzę fachową i doświadczenie, by zagwarantować swoim klientom rozsądny sposób zarządzania bezpieczeństwem, angażując weń możliwie najszersze grono uczestników i podnosząc świadomość jego znaczenia.

Główny plan bezpieczeństwa 
Główny plan bezpieczeństwa określa konieczne działania, procedury kontrolne i projekty służące do realizacji w krótkiej i średniej perspektywie celów przedsiębiorstwa związanych z bezpieczeństwem, dzięki czemu ogranicza całkowity poziom zagrożenia. Jednym z podstawowych założeń planu jest zapewnienie równowagi między potrzebami, wykonalnością techniczną a zasobami ludzkimi i ekonomicznymi przedsiębiorstwa. Główny plan bezpieczeństwa przedstawia perspektywę globalną obejmującą wszystkie częściowe plany podniesienia bezpieczeństwa. W ten sposób pomaga minimalizować podatność systemu informatycznego jako całości, optymalizując wysiłki związane z ograniczeniem ryzyka i wprowadzając mechanizmy podejmowania decyzji i przeznaczania nakładów inwestycyjnych.

Plan ciągłości biznesowej 
Plan ciągłości biznesowej stanowi nieocenioną pomoc w przypadku zdarzeń lub scenariuszy, które mogą spowodować całkowitą lub częściową niedostępność najistotniejszych aktywów przedsiębiorstwa, zarówno technologicznych, jak i innych. Najważniejszym celem planu jest określenie niezbędnych zasobów, powołanie zespołów interwencyjnych oraz procedur działania mających na celu przywrócenie kluczowych usług w jak najkrótszym czasie w celu ograniczenia do minimum strat ekonomicznych i wizerunkowych.

ROZWIĄZANIA GMV

Dokumentacja

Referencje

Wybrani klienci GMV z obszaru cyberbezpieczeństwa