Audyt bezpieczeństwa

Dostarczamy usługi i technologie zapewniające bezpieczeństwo systemów informatycznych od 1993 r.

Diagnozowanie bezpieczeństwa
Określamy stan bezpieczeństwa danej organizacji dzięki analizie zagrożenia systemów informatycznych lub porównaniu do określonego standardu.

Bezpieczeństwo w cyklu życia aplikacji
GMV analizuje bezpieczeństwo aplikacji z zastosowaniem różnych metod, takich jak: analiza czarnych skrzynek, stopnie dostępu, sprawdzanie kodu źródłowego itd., a także wdraża i wzmacnia bezpieczeństwo w trakcie całego cyklu życia danej aplikacji.

Audyt technologiczny 
GMV określa zakres ochrony technologicznej danej organizacji w obliczu szkodliwej działalności zewnętrznej lub wewnętrznej w celu złagodzenia skutków potencjalnego ataku.

Audyty realizacji
Audyty realizacji określają rozbieżności między stanem aktualnym a oczekiwanym zgodnym z obowiązującymi normami prawnymi lub strukturą dokumentów bądź procedur danej organizacji.

[+ info]

ROZWIĄZANIA GMV

Dokumentacja

Referencje

Wybrani klienci GMV z obszaru cyberbezpieczeństwa