Audyty bezpieczeństwa

Od 1993 roku dostarczamy usługi i technologie zapewniające bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Diagnostyka z zakresu bezpieczeństwa
Określamy stan bezpieczeństwa danej organizacji przy wykorzystaniu dwóch dopełniających się metod: za pomocą analizy zagrożenia systemów informatycznych lub porównania z określonym standardem.

Ekspresowa diagnostyka z zakresu bezpieczeństwa
W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 wiele firm stanęło przed koniecznością umożliwienia swym pracownikom pracy zdalnej w celu zachowania ciągłości działania. Istnieje jednak ryzyko, że takie awaryjne rozwiązanie mogło spowodować pojawienie się luk w zabezpieczeniach systemów zdalnego dostępu, w szczególności w przypadku wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i wirtualnych pulpitów (VDI). Naszym celem jest zapewnienie specjalistom ds. bezpieczeństwa możliwości przeprowadzenia szybkiej diagnostyki z zakresu bezpieczeństwa w systemach zdalnego dostępu, koncentrującej się na identyfikacji najistotniejszych luk w zabezpieczeniach. [więcej informacji]

Bezpieczeństwo w cyklu życia aplikacji
GMV analizuje bezpieczeństwo aplikacji z zastosowaniem różnych metod, takich jak: analiza czarnych skrzynek, stopnie dostępu, sprawdzanie kodu źródłowego itd.; a także wdraża i ulepsza rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa w trakcie całego cyklu życia danej aplikacji.

Audyty technologiczne
GMV określa zakres ochrony technologicznej danej organizacji w obliczu szkodliwej działalności zewnętrznej lub wewnętrznej w celu złagodzenia skutków potencjalnego ataku.

Audyty zgodności
Audyty zgodności określają rozbieżności między stanem aktualnym a oczekiwanym z punktu widzenia obowiązujących norm prawnych lub dokumentacji i procedur danej organizacji (m.in. LOPD – hiszpańskiej Ustawy Organicznej o ochronie danych, LSSI – hiszpańskiej Ustawy o usługach dla społeczeństwa informacyjnego, ENS – hiszpańskiego Narodowego Programu Bezpieczeństwa czy też standardu PCI).

[więcej informacji]

Rozwiązania GMV

Dokumentacja

Referencje

Wybrani klienci GMV z obszaru cyberbezpieczeństwa