Cyberbezpieczeństwo

Rozwiązania dla Cyberbezpieczeństwa

Dostarczamy usługi i technologie dla bezpieczeństwa systemów informatycznych od 1993 r.

Cyberbezpieczeństwo stało się niezbędnym elementem w biznesie i administracji, pozwalającym zminimalizować straty oraz polepszyć jakość usług oferowanych klientom i obywatelom.

Usługi świadczone przez GMV obejmują cały cykl życia Cyberbezpieczeństwa. Prowadzimy analizę środowiska i diagnozujemy zagrożenie, opracowujemy plany zgodne z normami ochrony infrastruktury, wdrażamy specjalnie dobrane rozwiązania technologiczne, zarządzamy działaniem infrastruktury bezpieczeństwa, a także zapewniamy wiedzę i przejrzystość niezbędną do podejmowania decyzji i efektywnego zarządzania.

Rozwiązania

Dokumentacja

Referencje

Wybrani klienci GMV z obszaru bezpieczeństwa informacji