CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GMV OBEJMUJĄ CAŁOŚĆ PROCESU MAJĄCEGO NA CELU ZAPEWNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Identificar

Analizujemy i diagnozujemy konkretne środowiska pod kątem zgodności i zagrożeń, opracowujemy plany wdrażania przepisów dotyczących ochrony infrastruktur krytycznych (CIP), RODO oraz krajowych programów bezpieczeństwa (KPB). Wprowadzamy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zarządzamy eksploatacją technologicznych infrastruktur cyberbezpieczeństwa oraz zapewniamy im widoczność niezbędną do podejmowania decyzji i właściwego zarządzania.

Identificar

IDENTYFIKACJA: Zgromadzenie informacji oraz zapewnienie możliwości organizacyjnych niezbędnych do zarządzania cyberbezpieczeństwem w firmie. Ta faza jest podstawą dla wszystkich następnych. 
Zgodność z przepisami, plan generalny oraz ISMS
Zdefiniowanie elementów kontrolnych, wskaźników i paneli sterowania
Audyty zgodności z przepisami (RODO, KPB, CIP itp.)
Analiza i zarządzanie ryzykiem

Identificar

OCHRONA: Wdrażanie środków zapobiegawczych i zabezpieczeń zapewniających ciągłość funkcjonowania systemów korporacyjnych, mających na celu odpieranie bądź ograniczanie skutków cyberataków. 
Doradztwo w zakresie wdrażania nowych technologii
Wdrażanie rozwiązań technologicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa
Opracowywanie własnych rozwiązań i usług

Identificar

DETEKCJA: Identyfikacja zdarzeń zagrażających cyberbezpieczeństwu w odpowiednim momencie. 
- Specjalistyczne diagnozy (hacking, kody źródłowe itp.)
- Zarządzanie podatnościami na zagrożenia
- Red team
- Infrastruktura umożliwiająca ciągłe monitorowanie
- SOC GMV

Identificar

REAGOWANIE: Działania podejmowane w celu powstrzymania skutków zdarzeń zagrażających cyberbezpieczeństwu.
- GMV-CERT
• USŁUGI PROAKTYWNE:

- Assessments
- Zarządzanie konfiguracją
- Gromadzenie informacji
• USŁUGI REAKTYWNE:
- Zarządzanie zdarzeniami
- Specjalistyczna analiza

Identificar

WZNAWIANIE FUNKCJONOWANIA: Faza nastawiona na jak najszybsze wznowienie funkcjonowania i zwiększenie odporności systemów. 
Definiowanie i wdrażanie:
• BIA
• Planowanie Ciągłości Działania
• Testowanie

ROZWIĄZANIA GMV

 

DOKUMENTACJA