Rozwiązania Big Data – Business Analytics

Big Data – Business Analytics

Obróbka i analiza dużych repozytoriów danych: Doradztwo w zakresie migracji danych, instalacji platform, usług śledczych i eksploracji danych

Mamy bogate doświadczenie w montażu architektury Big Data i w samym pozyskiwaniu danych. Dysponujemy modelami danych o przestępstwach, które normalizują tę problematykę nawet wtedy, gdy bank operuje w różnych krajach.

Propozycja GMV bazuje na podejściu proaktywnym i reaktywnym (aby objąć zagadnienie w sposób całościowy) i stawia na szybkość reakcji. Tym sposobem do tradycyjnych rozwiązań przeciw cyberprzestępczości proponujemy obecnie dodać zarówno wykorzystanie Big Data, jak i sztucznej inteligencji, tworząc repozytorium informacji o przestępstwach i wykorzystując je w celu usprawnienia rozwiązania, które pozwala na poszerzenie i uzupełnienie tradycyjnych narzędzi SIEM (zarządzanie zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji).

  • Doradztwo w zakresie Big Data
  • Rozwijanie platform
  • Usługa data scientist i eksploracji wyspecjalizowanej w cyberbezpieczeństwie
  • Zaawansowane SIEM z Big Data: GMV wykorzystało całe swoje doświadczenie w zakresie Big Data, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa do stworzenia solidnego i elastycznego rozwiązania, które pozwala rozszerzyć lub uzupełnić tradycyjne narzędzia SIEM. Integruje ono wielkie zasoby informacji różnego rodzaju i kategoryzuje zachowanie użytkowników i systemów (alarmując w przypadku sytuacji nietypowych). To rozwiązanie pozawala na zwiększenie bezpieczeństwa organizacji klienta; bazując na różnych i niejednorodnych informacjach, wykracza ono poza możliwości, oferowane przez tradycyjne narzędzia SIEM.