Ryzyko i zgodność z przepisami

Ryzyko i zgodność z przepisami

GMV posiada najlepszych ekspertów z zakresu doradztwa i audytów technicznych; opracowuje systemy zarządzania i monitoringu, które pomagają instytucjom finansowym w możliwie najpewniejszym działaniu na rynku

Banki muszą stale śledzić i spełniać rosnącą liczbę regulacji i przepisów.

  • Analizy zagrożeń
  • Doradztwo z zakresu cyberbezpieczeństwa
  • Różnicowa analiza normatywna (Gap)
  • Zarządzanie kontrolą i ewidencją
  • Doradztwo w zakresie systemów zarządzania
  • Dozór cyfrowy – atalaya
  • Audyty PCI-DSS