Prewencja nadużyć

Opracowanie i wdrażanie systemów prewencji nadużyć, nadzór nad bankomatami, systemy wykrywania nadużyć, outsourcing.

Projektowanie i tworzenie systemów monitoringu nadużyć

 • Integracja produktów komercyjnych i tworzenie indywidualnych rozwiązań

Kontrola nadużyć w bankomatach (ATM)

 • System centralnego zarządzania bezpieczeństwem w sieci bankomatów i terminalach samoobsługowych
 • Automatyzacja z zachowaniem polityki bezpieczeństwa informacji
 • checker ATM Security - lider na rynku

Outsourcing

 • Usługa GMV w siedzibie klienta lub w formie zdalnej
 • Klasyfikacja i analiza dostępnych źródeł
 • Definiowanie KPI, stała sprawozdawczość dla kadry zarządzającej

Zarządzanie wiedzą o nadużyciach

 • Nowe metody w celu rozpoznania nowych zagrożeń
 • Bazowanie na dużej ilości dostępnej informacji
 • Eksploracja danych (Data mining), machine learning, statystyka i inne dyscypliny potrzebne do stawiania czoła wyzwaniom cyberbezpieczeństwa
 • KDD (Knowledge Discovery in Database)

Systemy wykrywania nadużyć

 • Systemy wczesnego wykrywania nadużyć
 • Innowacyjne technologie IA (AIS)
 • Łączenie algorytmów wykrywania nadużyć w celu polepszenia wyników
 • Przeciwdziałanie nadużyciom z różnych dziedzin
 • Współpraca z grupą hiszpańskich banków

Rozwiązania

Dokumentacja

Referencje

Klienci GMV z obszaru bankowości i ubezpieczeń