Zapobieganie oszustwom

Zapobieganie oszustwom

OPRACOWYWANIE I INSTALACJA SYSTEMÓW WYKRYWANIA I PREWENCJI OSZUSTW, SYSTEMÓW KONTROLI DZIAŁALNOŚCI PRZESTĘPCZEJ W BANKOMATACH, OSZUSTW I EKSTERNALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH (BPO)

W GMV pomagamy naszym klientom skutecznie zwalczać różne rodzaje oszustw. Wyspecjalizowaliśmy się w usługach analizy wielkich zasobów danych, a nasze rozwiązania nie tylko monitorują podejrzaną aktywność wewnątrz organizacji klienta i poza nią, ale też zapewniają rozpoznanie wystarczające do poprawnej identyfikacji rzeczywistego przestępstwa. Narzędzia i usługi pozyskiwania i analizy danych stanowią kamień milowy w walce z cyberprzestępczością, ponieważ pozwalają na błyskawiczne podjęcie właściwych decyzji.

Likwidacja cyberprzestępczości jest utopią, ale kiedy nadejdzie atak (a nadejdzie), musimy być gotowi na jego wczesne wykrycie i mieć odpowiednie narzędzia, pozwalające utrudnić zadanie przestępcom i zminimalizować skutki ataku.

  • Projektowanie i rozwój systemów monitorowania oszustw
  • Rozwiązania wywiadowcze przeciw oszustwom
  • Rozwiązania do wykrywania oszustw
  • Oszustwa przy zaciąganiu kredytów
  • Kontrola oszustw w bankomatach