Bezpieczeństwo i usługi Cloud

Cloud - Bezpieczeństwo i usługi

GMV posiada najlepszych ekspertów z zakresu doradztwa i audytów technicznych; opracowuje systemy zarządzania i monitoringu, które pomagają instytucjom finansowym w możliwie najpewniejszym działaniu na rynku

  • Doradztwo w zakresie infrastruktury Cloud
  • Integracja usług w chmurze
  • Rozwiązania CASB
  • Audyty bezpieczeństwa w aplikacjach chmurowych
  • Usługi DRM
  • Usługi uwierzytelniania