Zintegrowana awionika modułowa

GMV jest ekspertem w zakresie zintegrowanej awioniki modułowej (IMA), oprogramowania zgodnego ze standardami ARINC-653 i ASAAC oraz magistrali danych (ARINC-429, AFDX, 1553…). Nasza działalność badawcza w tym obszarze doprowadziła do opracowania zestawu narzędzi IMA/ARINC-653, obejmującego środowisko symulacyjne i narzędzia ułatwiające rozwój oprogramowania zgodnego z ARINC-653.

GMV opracowało architekturę referencyjną dla wbudowanych systemów krytycznych wspierającą paradygmaty architektury sterowanej modelami (MDA - Model Driven Architecture) i wytwarzania oprogramowania w oparciu o komponenty (CBSD - Component Based Software Development). Zapewniamy także narzędzia wykorzystujące metody formalne do wczesnej weryfikacji wymagań niefunkcjonalnych danego systemu.