Systemy podejścia i lądowania

Od połowy lat osiemdziesiątych GMV angażuje się w rozwój systemów nawigacji lotniczej, podejścia i lądowania w warunkach ograniczonej widoczności, opartych o system nawigacji satelitarnej. Przygotowujemy rozwiązania zarówno dla platform mobilnych, jak i dla nieprzygotowanych pasów startowych. Na szczególną uwagę wśród tego rodzaju prac zasługują opracowane przez firmę systemy Relative-GNSS PALS, których historia sięga lat 90-tych i projektu pilotażowego hiszpańskiej marynarki wojennej na lotniskowcu Príncipe de Asturias.

System ATLANTE ATOL z roku 2012 stanowi kulminację naszych działań w tym zakresie. Pozwala on na wysoką precyzję nawigacji w końcowej fazie lotu umożliwiającą automatyczne lądowanie samolotu bezzałogowego ATLANTE.