Air Traffic Management (ATM)

GMV uczestniczy aktywnie w programie SESAR (oraz w innych europejskich programach badawczo-rozwojowych z zakresu lotnictwa, takich jak Clean Sky) w obszarze operacji z zakresu trajektorii lotu (np. optymalizacja toru 4D), operacji w sieci (np. równowaga ruchu). Nasza firma opracowała symulacyjną platformę testową zarządzania ruchem powietrznym (ATM), pozwalającą na ocenę najważniejszych elementów programu SESAR (między innymi planowanie operacji w sieci).