Analiza bezpieczeństwa

GMV zajmuje się oceną bezpieczeństwa i wstępną analizą procedur podejścia zgodnych z SBAS APV potwierdzając wypełnienie wymogów certyfikacyjnych. Metodologia stosowana przez GMV oparta jest na normach ESSAR i korzysta z opracowań rozwiniętych przez Eurocontrol.