Nawigacja oparta na GNSS

GMV posiada ponad 20-letnie doświadczenie we wspieraniu instytucji AENA podczas wdrażania systemów lotniczych opartych na GNSS i rozwiązaniach uzupełniających (RAIM, SBAS, GBAS) poprzez:

  • Rozwijanie sieci odbiorników GNSS i detektorów zakłóceń GNSS (opracowanych przez GMV) na kluczowych portach lotniczych, w celu monitorowania sygnału GNSS.
     
  • Wyposażenie eksperymentalnego statku powietrznego w nowoczesny system pokładowy (opracowany przez GMV), umożliwiający wykonanie wszystkich procedur weryfikacji lotu typu RNP APCH (wszystkie minima) i PA (GBAS), a także detekcję zakłóceń GNSS.

Firma GMV została również wyznaczona przez Eurocontrol do opracowania europejskich prognoz GNSS i usługi NOTAM. GMV wspiera aktualnie Europejskiego Dostawcę Usług Satelitarnych (ESSP) w utrzymaniu operacyjnych usług związanych z systemem EGNOS.

Organizacja Eurocontrol zaufała naszemu doświadczeniu w budowie systemów nawigacji opartych na GNSS i powierzyła GMV obsługę i rozbudowę satelity DEMETER (detektora zakłóceń magnetycznych), która jest podstawowym europejskim narzędziem do oceny infrastruktury VOR i DME.

Nasze doświadczenie w połączeniu z zaangażowaniem w rozwój bieżących i przyszłych systemów GNSS (np. Galileo) i rozwiązań uzupełniających (np. EGNOS, ARAIM) sprawia, że jesteśmy godnym zaufania i długoterminowym partnerem podczas wdrażania aplikacji nawigacji opartej na charakterystykach PBN.

Firma GMV wykorzystała także swoje bogate doświadczenie do opracowania zestawu produktów wspierających dostawców usług nawigacji powietrznej w monitorowaniu systemów GNSS (magicGEMINI), detekcji zakłóceń GNSS (srx-10i) oraz lotach próbnych realizowanych według procedur APV SBAS (magicLPV) w dowolnym regionie świata za pomocą naszego stanowiska badawczego (magicSBAS).