Łączność

Firma GMV opracowała dla hiszpańskiej agencji żeglugi powietrznej AENA narzędzie do zarządzania pasmami częstotliwości w łączności lotniczej GBANA. Narzędzie to współpracuje z systemem koordynacji częstotliwości SAFIRE opracowanym przez Eurocontrol.