Infrastruktura GNSS

Firma GMV opracowała dla organizacji Eurocontrol narzędzie umożliwiające symulację stacji GBAS typu GAST-C (Cat-I) w trybie offline, analizę wydajności (GAST-C i GAST-D) oraz narzędzia do planowania i zatwierdzania miejsca instalacji systemu GAST-C GBAS.

Na potrzeby hiszpańskiej agencji żeglugi powietrznej AENA dostarczyliśmy system emil umożliwiający prowadzenie automatycznych, naziemnych inspekcji lokalizatora i ścieżki zniżania ILS oraz systemu VOR. System jest zgodny z normami ICAO (aneks 10, dokument 8071) dla pasów startowych typu CAT I-II-III i pozwala obniżać koszty ponoszone przez operatorów portów lotniczych stanowiąc doskonałe uzupełnienie inspekcji lotniczej.