Zarządzanie bezpieczeństwem

Dzięki doskonałemu opanowaniu technologii oraz nieustannym inwestycjom w badania, rozwój i innowacje przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa.

GMV posiada duże doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań polegających na zastosowaniu technologii teleinformatycznych w organach administracji w celu usprawnienia procesów i usług publicznych.

Ośrodek stworzony przez GMV umożliwia zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych organów administracji publicznej poprzez natychmiastowe rozwiązywanie problemów i awarii. Nasza oferta obejmuje następujące usługi:

  • Wczesne powiadamianie
  • Monitorowanie platform, elementów kontrolnych i usług
  • Centralizację i przetwarzanie logów.
  • Wykrywanie lukami w systemie administracyjnym i zarządzanie nimi
  • Patchowanie i zabezpieczenia urządzeń
  • Szybka interwencja
  • Analiza ekspercka
  • HelpDesk

Centrum Zarządzania Usługami GMV świadczy usługi nadzoru 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę zintegrowane z rozwiązaniami telefonii komórkowej wykorzystującej rozwiązanie GMV gestvul® .