Klienci

 • hiszpańska Państwowa Agencja Meteorologiczna
 • CSIC (Rada Najwyższa ds. Badań Naukowych)
 • EGMASA (Andaluzyjska Agencja ds. Środowiska i Gospodarki Wodnej)
 • EMSA (Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu)
 • ESA (Europejska Agencja Kosmiczna)
 • Instytut Cervantesa
 • Portugalski Instytut Meteorologiczny
 • INTA (hiszpański Krajowy Instytut Technologii Rolniczych)
 • Rząd Andaluzji
 • Rząd Kastylii i Leon
 • Rząd Kastylii La Manczy
 • Urząd Miejski w Lizbonie
 • hiszpańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy
 • hiszpańskie Ministerstwo Obrony
 • hiszpańskie Ministerstwo Gospodarki i Konkurencji
 • hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu
 • hiszpańskie Ministerstwo Skarbu i Administracji Publicznej
 • hiszpańskie Ministerstwo Przemysłu, Turystyki i Handlu
 • hiszpańskie Ministerstwo Rolnictwa, Żywienia i Środowiska
 • hiszpańska Kancelaria Premiera
 • hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Park naukowy w Barcelonie
 • Rejestr Handlowy w Barcelonie
 • Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie
 • Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie
 • Uniwersytet w Barcelonie
 • Uniwersytet w Huelva
 • Uniwersytet w Walencji
 • Uniwersytet Kraju Basków
 • Uniwersytet w Rovira i Virgili
 • Międzynarodowy Uniwersytet Andaluzji
 • Politechnika Madrycka
 • UPCNet