Komunikatory i urządzenia mobilne

Dzięki doskonałemu opanowaniu technologii oraz nieustannym inwestycjom w badania, rozwój i innowacje przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa.

Rozwiązania dla komunikatorów i urządzeń mobilnych oferowane przez firmę GMV organom administracji publicznej zostały ukierunkowane na:

  • Optymalizację komunikacji między organami administracji a obywatelami poprzez wykorzystanie kanałów mobilnych. Stosowanie komunikatorów i urządzeń mobilnych GMV umożliwia między innymi zarządzanie wiadomościami SMS informującymi o postępowaniu administracyjnym. Obywatele mają dostęp do informacji administracyjnej poprzez urządzenia mobilne, mogą otrzymywać dodatkowe informacje o treści dopasowanej do ich lokalizacji geograficznej.

  • Optymalizację wewnętrznych procesów administracyjnych poprzez zarządzanie i synchronizację poszczególnych kanałów komunikacyjnych. Rozwiązania dla komunikatorów i urządzeń mobilnych GMV umożliwiają przesyłanie powiadomień o określonych czynnościach prowadzonych w ramach danego postępowania administracyjnego. Umożliwiają również dostęp do aplikacji administracyjnych z poziomu terminali mobilnych.