Ciągłość systemów i usług

Dzięki doskonałemu opanowaniu technologii oraz nieustannym inwestycjom w badania, rozwój i innowacje przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa.

 

GMV świadczy usługi polegające na zapewnieniu ciągłego dostępu do Systemów i Usług. Usługi te wykonuje zespół inżynierów, którzy zajmują się wyłącznie wsparciem technicznym i utrzymaniem zarówno aplikacji, jak i infrastruktury. Usługi te obejmują zarówno rozwiązania własne, jak i inne platformy, które nie zostały opracowane ani wdrożone przez GMV. Świadczone przez GMV usługi zapewnienia Ciągłego Dostępu do Systemów i Usług umożliwiają biurom administracji publicznej dostęp do odpowiednich zasobów i pomoc zespołu ekspertów (zdalnie lub na miejscu), którzy na bieżąco wspierają pracę ich systemów, dzięki czemu podmioty te mogą zarządzać swoimi Centrami Przetwarzania Danych.
W ramach Usług Zapewnienia Ciągłego Dostępu do Systemów i Usług możemy wyróżnić następujące rodzaje usług:

Monitorowanie platform i usług
Usługa monitorowania platform i usług jest zorientowana na wykrywanie problemów podczas działania (związanych z dostępnością infrastruktury) oraz problemów dotyczących bezpieczeństwa (związanych z nienaruszalnością i poufnością informacji). Najogólniej rzecz biorąc, usługa ta opiera się na zbudowaniu infrastruktury monitorowania, która będzie w sposób ciągły otrzymywać informacje z zarządzanych systemów. Tryb świadczenia tej usługi i oferowany poziom obsługi to 24x7 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu).

Zarządzanie w razie braku dostępu
Zarządzanie w razie braku dostępu obejmuje czynności związane z naprawami w razie wystąpienia awarii systemu oraz zapewnienie warunków obsługi dostosowanych do pracy krytycznych systemów. W tym celu GMV ma do dyspozycji inżynierów posiadających szczegółową wiedzę z zakresu różnego rodzaju technologii, którzy mogą świadczyć zarówno usługi wsparcia technicznego w zakresie aplikacji, jak i infrastruktury w trybie 7x24 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu).

Zarządzanie konfiguracją
Usługa zarządzania konfiguracją polega na przechowywaniu aktualnych, dokładnych danych na temat zarządzanej infrastruktury oraz relacji między różnymi elementami, co może ułatwić przeprowadzaną w późniejszym czasie analizę wpływu itp. Usługa ta obejmuje również weryfikację i rejestrację wszelkich zmian w infrastrukturze oraz wykonywanie okresowych kontroli mających na celu zapewnienie, że wszystkie elementy systemu mają właściwe wersje. Wszystko to przekłada się na wyższą wydajność w rozwiązywaniu problemów, szybsze przeprowadzanie zmian, skuteczniejszą kontrolę zarówno nad sprzętem, jak i oprogramowaniem, zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę w zakresie przestrzegania wymogów prawnych, większe wsparcie dla zarządzania dostępem i mocami przerobowymi itp.
Oferujemy także dodatkowe opcje służące do koordynacji, redagowania i monitorowania w imieniu klienta umów dotyczących utrzymania dostępnych w systemie składników sprzętu i oprogramowania, pochodzących od podmiotów zewnętrznych. W ramach tej usługi doradzamy klientowi w kwestii rodzajów serwisowania, jakie oferują poszczególni producenci lub dystrybutorzy, ale to klient podejmuje decyzję o rodzaju zamawianej obsługi.

Wsparcie techniczne i serwisowanie
Wsparcie techniczne i serwisowanie obejmuje różnego rodzaju usługi – od administracji i obsługi platform, która obejmuje wykrywanie możliwych usterek, zmniejszanie obciążenia systemu lub poprawianie nieprawidłowych ustawień, które mogłyby doprowadzić w przyszłości do awarii lub błędów w prawidłowym działaniu systemów, po usługi serwisowania oprogramowania własnego. Możemy zatem rozróżnić następująca rodzaje serwisowania: serwisowanie korekcyjne (dostarczenie i instalacja oprogramowania służącego do naprawy usterek w działaniu), serwisowanie prewencyjne (czynności administracyjne i dotyczące zarządzania operacyjnego systemu mające na celu zapewnienie jego działania w miarę upływu czasu) oraz serwisowanie udoskonalające (opracowywanie aktualizacji oprogramowania własnego i instalacja aktualizacji oprogramowania stworzonego przez podmioty zewnętrzne).

Centrum obsługi klienta
Centrum obsługi klienta świadczy usługi wsparcie drogą telefoniczną, e-mailową lub za pośrednictwem strony internetowej obejmującego doradztwo w kwestii działania systemu, z którego korzysta klient. Obejmuje ona wsparcie dotyczące zarządzania i tworzenia raportów z awarii, problemów podczas działania, bieżących procedur i dokumentacji operacyjnej oraz dotyczącej serwisowania.
Świadczenie wyżej wymienionych usług może odbywać się zarówno w trybie zdalnym, jak i na miejscu (w zależności od wymogów klienta).