Ciągłość systemów i usług

Dzięki doskonałemu opanowaniu technologii oraz nieustannym inwestycjom w badania, rozwój i innowacje przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa.

GMV świadczy usługi ciągłości systemów i usług dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynierów zajmujących się wyłącznie udzielaniem wsparcia i konserwacją aplikacji i infrastruktury. Usługa jest ukierunkowana zarówno na rozwiązania własne jak i inne platformy, które nie zostały opracowane przez GMV. Zapewniamy organom administracji publicznej wsparcie w zakresie zarządzania ośrodkami przetwarzania danych poprzez pomoc na miejscu i zdalną dzięki wykwalifikowanym ekspertom.

Usługi zachowania ciągłości systemów i usług obejmują między innymi:  

  • Monitorowanie platform i usług
  • Zarządzanie awariami i brakiem dostępności
  • Zarządzanie konfiguracją
  • Wsparcie i konserwację
  • HelpDesk

[Więcej informacji]