Bezpieczeństwo - diagnozowanie, planowanie, zarządzanie

Dzięki doskonałemu opanowaniu technologii oraz nieustannym inwestycjom w badania, rozwój i innowacje przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa.

W tej branży szczególnego znaczenia nabierają dwa rodzaje technicznego diagnozowania problemu. Pierwszy z nich to analiza widoczności z poziomu wewnętrznej sieci administracyjnej umożliwiająca rozpoznanie stopnia dostępności usług świadczonych przez dany organ na rzecz innych sieci administracji publicznej; a drugi to analiza bezpieczeństwa aplikacji związanych z administracją elektroniczną, która pozwala określić, czy aplikacja spełnia wymagania bezpieczeństwa. Pozostałe usługi świadczone na rzecz sektora polegają na wsparciu w dostosowaniu do krajowych programów bezpieczeństwa, ocenie kontroli ogólnych i stanu zaawansowania systemów bezpieczeństwa, a także analizie zagrożeń dla systemów informacji z wykorzystaniem metodologii MAGERIT i narzędzi PILAR.

GMV oferuje plany bezpieczeństwa oraz plany ciągłości systemów i usług, które stanowią dla organów administracji publicznej istotną wartość.

Obok diagnozowania i planowania zajmujemy się również wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz opracowywaniem środków, elementów i wskaźników wchodzących w skład Panelu Sterowania Bezpieczeństwem, który jest pomocny podczas podejmowania decyzji i ujednolicania kryteriów, a także podczas oceny wdrożenia.