e-Rozwiązania dla administracji publicznej

Dzięki doskonałemu opanowaniu technologii oraz nieustannym inwestycjom w badania, rozwój i innowacje przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa.

GMV posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań administracji elektronicznej. Wykorzystujemy technologie teleinformatyczne do usprawniania procesów i usług urzędów administracji publicznej. 

Zgodnie z wyznacznikami strategii ustalonej podczas Szczytu w Lizbonie rozwiązania te zmierzają do zapewnienia obywatelowi wygodnego dostępu do usługi, umożliwiającej sprawne załatwianie spraw administracyjnych za pośrednictwem sieci telematycznej.

W tym zakresie GMV oferuje opracowanie zarówno usług ogólnych (płatności, rejestracja, powiadomienia itd.), jak i związanych z charakterem danej jednostki (wydawanie pozwoleń, licencji itd.) opartych w całości na usługach identyfikacji elektronicznej.

ROZWIĄZANIA GMV

DOKUMENTACJA

REFERENCJE

Klienci GMV w administracji publicznej