Administracja publiczna

Administracja publiczna

Dzięki doskonałemu opanowaniu technologii oraz nieustannym inwestycjom w badania, rozwój i innowacje przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa.

Wyzwania stawiane obecnie przed administracją elektroniczną powiązane są z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i rosnącą dostępnością bezpiecznych transakcji mobilnych, niewymagających fizycznej obecności. 

Wielodziedzinowe doświadczenie połączone z nieustannym zaangażowaniem w badania, rozwój i innowacje oraz doskonałym opanowaniem technologii, a także zastosowanie otwartych standardów gwarantujących bezpieczną interoperacyjność - to kluczowe czynniki umożliwiające opracowanie rozwiązań o przyczyniających się do rozwoju społecznego.

W tym zakresie GMV proponuje rozwój generycznych usług elektronicznych (płatności, rejestracji, powiadomień itp.) jako dodatek do usług swoistych (zarządzanie wydawaniem licencji i zezwoleń itp.) w pełni oparte na usługach identyfikacji cyfrowej (w szczególności elektronicznych dokumentach potwierdzających tożsamość).

ROZWIĄZANIA GMV

DOKUMENTACJA

REFERENCJE

Klienci GMV z obszaru administracji publicznej