Samochód połączony z Internetem

Dzięki połączeniu z Internetem możliwe jest przekazywanie danych między samochodem a jego otoczeniem. Samochody mogą być połączone z Internetem poprzez zainstalowane w nich specjalne moduły komunikacyjne oraz za pomocą innych urządzeń, takich jak smartfony. Połączenie V2X pozwala na wymianę informacji na temat prędkości, pozycji, jak również innych danych dotyczących naszego pojazdu i pojazdów znajdujących się w jego otoczeniu, co potencjalnie może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa, ułatwienia mobilności i zmniejszenia negatywnych wpływów ruchu drogowego na środowisko. GMV od ponad 30 lat współpracuje z przemysłem motoryzacyjnym i instytutami badawczo-rozwojowymi w obszarze rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, takich jak połączenia V2X.

KOOPERACYJNE SYSTEMY ITS (C-ITS)

Pod wieloma względami współczesne samochody możemy traktować jak urządzenia połączone z Internetem. W niedalekiej przyszłości pojazdy będą w stanie współdziałać między sobą oraz z infrastrukturą drogową. Współdziałanie to będzie się odbywało dzięki Kooperatywnym Systemom ITS (C-ITS), pozwalającym użytkownikom dróg i zarządzającym ruchem na wzajemne przekazywanie oraz wspólne, skoordynowane wykorzystywanie informacji. Współpraca ta, możliwa dzięki wzajemnym połączeniom między pojazdami oraz połączeniu z infrastrukturą, radykalnie zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, jego płynność i wygodę jazdy, pomagając kierowcom w podejmowaniu właściwych decyzji i dostosowaniu jazdy do sytuacji na drodze.

GMV intensywnie pracuje nad technologiami i rozwiązaniami pozwalającymi na funkcjonowanie systemów C-ITS poprzez dostarczanie pojazdom oraz kierowcom informacji dotyczących na przykład prędkości ruchu, sytuacji na trasie czy zalecanej prędkości dostosowanej do częstotliwości zmiany świateł.

URZĄDZENIA I USŁUGI TELEMATYCZNE

Dzięki umożliwieniu łączności między pojazdami i zdalnymi serwerami (poprzez telematyczną jednostkę sterującą), telematyka pozwala na wprowadzenie wielu nowoczesnych i użytecznych rozwiązań w transporcie. GMV dostarcza usługi umożliwiające tę łączność. Rozwiązania komunikacyjne GMV pozwalają kierowcom i pasażerom na utrzymywanie łączności z otoczeniem.

POKŁADOWE SYSTEMY TELEMATYCZNE I SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI

Zintegrowane rozwiązania w zakresie komunikacji, informacji i rozrywki pozwalają na przekaz licznych i różnorodnych informacji. Rozwiązania oferowane przez GMV to nawigacja, 3D, nośniki mediów i inteligentne aplikacje, szybki Internet, intuicyjne interfejsy oraz usługi w chmurze. Zarówno w przypadku łączności między pojazdami (Car 2 Car/C2C), jak i między pojazdami a infrastrukturą (infrastruktura - pojazd, C2I), produkty opracowywane przez GMV mają na celu ułatwianie i zwiększanie bezpieczeństwa jazdy oraz pozwalają kierowcom skoncentrować się całkowicie na drodze i prowadzeniu samochodu.

Ponad 33-letnie doświadczenie pozwala GMV zaoferować klientom niezawodne i innowacyjne rozwiązania telematyczne dla szerokiej gamy aplikacji.

ŁĄCZNOŚĆ I MOBILNOŚĆ

GMV inwestuje w przyszłość mobilności oraz oferuje pionierskie i innowacyjne rozwiązania w tym zakresie. Nasze rozwiązania oparte są na smartfonach i umożliwiają optymalizację korzystania z istniejących infrastruktur transportowych, jak również poszanowanie środowiska. Rozwiązania GMV pozwalają na utrzymywanie łączności między pojazdami i otoczeniem, umożliwiając w ten sposób inteligentną mobilność i ułatwiając kierowanie pojazdami. Dzięki naszym rozwiązaniom mobilność jest tańsza, efektywniejsza, bezpieczniejsza i wygodniejsza zarówno dla kierowców, jak i dla pasażerów.

FUNKCJE

  • Kolaboracyjny system parkingowy
  • Car sharing
  • Usługi dla pojazdów i infrastruktur połączonych z Internetem
  • Zdalna diagnostyka pojazdów
  • Pomoc w nagłych wypadkach i w przypadku awarii
  • Funkcje dostosowane do profilu kierowcy