Usługi telematyczne dla pojazdów podłączonych do internetu

GMV JAKO DOSTAWCA USŁUG TELEMATYCZNYCH

Usługi telematyczne dla pojazdów podłączonych do internetu (connected vehicles)

  • Własna jednostka pokładowa
  • Integracja z jednostką zewnętrzną
  • Oprogramowanie i usługi dla platformy B2B
  • Interfejs z platformą zewnętrzną do korzystania z usług
  • Serwer bazy danych
  • Wsparcie testowania platformy
  • PKI, CA, dostawca Serwera Certyfikacji

 

Telematic Services For Connected Car