IDPS

System wykrywania i prewencji wtargnięć (IDPS)

IDPS

ZALETY SYSTEMU IDPS GMV

  • Zapobiega wykorzystywaniu luk w zabezpieczeniach
  • Blokuje obce kody
  • Brak błędów pierwszego typu
  • Brak wymogów co do łączności
  • Minimalny wpływ na jakość usług
  • Nie wymaga aktualizacji oprogramowania typu anti-malware

IDS jest zespołem komponentów oprogramowania i sprzętu stworzonym po to, by:

  • Nadzorować ruch w sieci
  • Uruchomić alarm w przypadku szkodliwej działalności lub nietypowego zachowania
  • Rejestrować zidentyfikowane wtargnięcia

IPS zapobiega wykorzystywaniu luk w zabezpieczeniach.