Cyberbezpieczeństwo w pojazdach połączonych z Internetem

Współczesne pojazdy, w coraz większym stopniu autonomiczne, wymagają bezpiecznego połączenia z Internetem. Zapewnienie takiego bezpiecznego połączenia jest jednym z priorytetów GMV. Coraz bardziej zaawansowana informatyzacja pojazdów sprawia, że narażone są one na cyberataki. Każda elektroniczna jednostka sterująca (ECU) i współpracujące z nią coraz liczniejsze czujniki wymagają odpowiedniego zabezpieczenia zarówno w czasie postoju, jak i w czasie ruchu. Aby je zagwarantować, producenci pojazdów od lat pracują nad systemami cyberbezpieczeństwa dla swych pojazdów.

GMV znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ w przypadku kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem pojazdów i jazdy może wykorzystać doświadczenie zdobyte podczas współpracy zarówno z sektorem technologicznym, bezpieczeństwa, jak i motoryzacyjnym. Nasza firma opracowała i wdrożyła kompletną gamę produktów opartych na unikalnych rozwiązaniach w sektorze, których celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa samochodów autonomicznych i pojazdów połączonych z Internetem.