Cyberbezpieczeństwo dla autonomicznego connected car

Identificar

Nadzór i wywiad

 • Wykrywanie i neutralizacja w czasie rzeczywistym
  • CANBUS Packet Inspection
  • Analiza sytuacji
 • Systemy prewencji i wykrywania wtargnięć (IDS/IPS)
 • Łagodzenie skutków ataków
  • Zapobieganie atakom DoS
  • Analiza zachowania
  • Dynamic Firewall
imagen2
Identificar

Usługi reaktywne

 • Wykrywanie ataków zero-days (na podstawie zachowania)
 • Centrum Reagowania na Zdarzenia z Zakresu Cyberbezpieczeństwa GMV (GMV-CERT)
 • Zarządzanie zdarzeniami
 • Analiza kryminalistyczna

 

Ocena cyberbezpieczeństwa

 • Określenie wymogów cyberbezpieczeństwa
 • Diagnostyka zagrożeń cyberbezpieczeństwa
 • Analiza zagrożeń
 • Analiza podatności na zagrożenia i plan ograniczający ryzyko
Identificar

Instalacja i obsługa rozwiązań ochronnych

 • Moduł platformy zaufania (TPM)
 • Walidacja zaufanego oprogramowania
 • Integracja ze sprzętowym modułem bezpieczeństwa (HSM)
 • Wielowarstwowe bezpieczeństwo (od serwerów po sterownik silnika ECU i CANbus)

 

NASZE ROZWIĄZANIA