Transladem Komponenty

Opracowane przez GMV systemy transportu na żądanie oferują różne opcje w zależności od potrzeb operatorów transportu i pasażerów.

INTERFEJSY UŻYTKOWNIKÓW

Rezerwacja usług oraz śledzenie i modyfikowanie zamówień mogą być realizowane poprzez następujące kanały:

  • Aplikacja na telefon komórkowy
  • Strona internetowa
  • Centrum obsługi klienta
  • Terminale na przystankach

Po przyjęciu rezerwacji i zaplanowaniu usługi (rodzaj pojazdu, rozkład jazdy i trasa), dane te są przekazywane do zarządcy floty celem wykonania zlecenia.

Po zaplanowaniu i uruchomieniu usługi, użytkownicy mają dostęp do informacji na temat godzin przyjazdu pojazdów na przystanki za pośrednictwem tych samych platform, z których korzystali do rezerwacji usługi.

SYSTEMY DO INSTALACJI W POJAZDACH

GMV ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji urządzeń pokładowych dla inteligentnych systemów transportowych, dzięki czemu jest w stanie zaoferować swym klientom dostosowane do ich potrzeb systemy o zróżnicowanych architekturach i funkcjach. Wszystkie systemy wyposażone są w następujące elementy do instalacji w pojazdach:

  • Interfejs kierowcy umożliwiający łączność z centrum sterowania, przyjmowanie rezerwacji z przystanków i korzystanie z przeglądarki.
  • Komputer pokładowy pozwalający na lokalizację pojazdu, rejestrację czasu przejazdu i zarządzanie komunikacją.

W przypadku gdy operator transportu używa już systemu zarządzania flotą lub systemu sprzedaży i kontroli biletów w pojazdach, oferujemy możliwość integracji z tymi systemami i obniżkę kosztów inwestycji.

APLIKACJE DLA CENTRUM STEROWANIA

Systemem transportu na żądanie można zarządzać w czasie rzeczywistym z centrum sterowania, zarówno w sposób skoordynowany z tradycyjnymi usługami transportu, jak i niezależnie. Na segment centrum sterowania składają się następujące moduły:

  • System zarządzania flotą: GMV oferuje kilka aplikacji do monitorowania floty w czasie rzeczywistym i dostosowuje je do potrzeb klientów. Najprostszy wariant systemu zarządzania flotą typu software as a service (Moviloc) pozwala na monitorowanie floty w czasie rzeczywistym za pomocą platformy internetowej. Jeśli operator transportu chce przekazywać na bieżąco informacje pasażerom, zintegrować transport na żądanie z innymi usługami transportowymi czy też mieć możliwość okazjonalnego przedłużenia linii, zaleca się wdrożenie kompletnego systemu zarządzania flotą (SAE).
  • Zestawienia statystyczne i raporty: umożliwiają analizę danych dotyczących punktualności usług, zgłoszonych i zrealizowanych rezerwacji itp.
  • Aplikacja pozwalająca na optymalizację usług: oferuje optymalne rozwiązania w kwestii pokrycia zapotrzebowania na usługi, wykorzystując informacje o wolnych przedziałach czasowych i dostępności miejsc.