SOCRATES

System SOCRATES to pakiet instrumentów do nadzoru granic. Składa się on z następujących elementów:

 • SOCRATES CO (Center of Operations): Dostarcza obrazów pozwalających na zwiększenie wspólnej świadomości sytuacyjnej dla wszystkich elementów scenariusza. Pozwala na wymianę danych między wszystkimi użytkownikami sieci (zarówno stacjonarnymi jak mobilnymi) poprzez interfejs SOA przystosowany do współdziałania z systemami zewnętrznymi.
 • SOCRATES FR (First Responder) to specjalny składnik systemu SOCRATES CO opracowany na potrzeby zespołów reagowania kryzysowego, do instalowania na jednostkach mobilnych
 • SOCRATES TSK (Sensor Tasking) to innowacyjne rozwiązanie oparte na architekturze SOA pozwalające na przydział zadań dla czujników rozmieszczonych w różnych krajach i agencjach oraz koordynację ich środków.
 • SOCRATES SET (Sensor Exploitation Tool), używany do:
  • Eksploatacji obrazów. Dostarcza zaawansowanych możliwości analizy obrazów (chipping, pozycjonowanie geograficzne, korekta obrazu, komentarz do obrazu)
  • Eksploatacja nagrań wideo. Odtwarzacz nagrań wideo pozwalający na jednoczesne odtwarzanie kilku nagrań, prezentację metadanych KLV, nagrywanie klipów wideo, generowanie zrzutów ekranu.
  • Tracking i fuzja. Zastosowanie innowacyjnych algorytmów do trackingu i fuzji śladów GMTI i śladów Link 16.
 • SOCRATES BI (Business Intelligence). Repozytorium danych z funkcją eksploracji danych. Pozwala na zaawansowane generowanie raportów (raporty wcześniej zdefiniowane, raporty dynamiczne, georaporty).