radiance Wideo

System planowania radioterapii śródoperacyjnej: radiance™
System ten poprawia bezpieczeństwo radioterapii śródoperacyjnej dzięki możliwości wstępnej analizy zabiegu. Ten etap planowania terapii polega na rozważeniu różnych scenariuszy i dobraniu dawki promieniowania skierowanego w obszar docelowy (guz) i w zdrowe tkanki. Analiza opiera się na symulacji warunków terapii i może zostać przeprowadzona przed samym leczeniem, co redukuje stres związany z podejmowaniem decyzji i pozwala na dobranie optymalnej dawki dla każdego pacjenta.