radiance PIERWSZY PLANIFIKATOR RADIOTERAPII ŚRÓDOPERACYJNEJ

Radiance to pierwszy planifikator zwiększający bezpieczeństwo radioterapii śródoperacyjnej

radiance pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa radioterapii śródoperacyjnej dzięki możliwości przeprowadzenia symulacji wizualizacji wyników terapii. Lekarz specjalista może wcześniej dostosować parametry radioterapii do oczekiwanych wyników bez konieczności decydowania pod presją w trakcie operacji. System ten jest stosowany w najlepszych szpitalach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Stanach Zjednoczonych.

* Radioterapia Śródoperacyjna (Intraoperative Radiation Therapy, IORT) jest to leczenie realizowane w trakcie operacji chirurgicznej, polegające na precyzyjnym napromienieniu guza lub miejsca (loży) po usuniętym guzie. Technika ta umożliwia skierowanie dużej dawki promieniowania na guz, a jednocześnie pozwala uniknąć napromieniowania najwyższymi dawkami sąsiednich zdrowych tkanek. Jest szczególnie skuteczna w przypadku guzów nieresekcyjnych (niemożliwych do usunięcia) lub guzów trudnych do usunięcia. Może też być stosowana profilaktycznie lub dodatkowo jako jednorazowe leczenie radioterapeutyczne po całkowitym usunięciu guza. Technikę tę stosuje się w leczeniu nowotworów jelita grubego, narządów kobiecych, trzustki, przewodu pokarmowego, mózgu, płuc, przerzutów w kręgosłupie i mięsaków kończyn.

FUNKCJE DLA SPECJALISTÓW:

radiance

- Bezpieczeństwo leczenia dzięki możliwości wizualizacji dawki aplikowanej na guz lub lożę po wycięciu guza oraz na zagrożone organy.
- Personalizacja leczenia.
- Rejestrowanie zaaplikowanej dawki promieniowania zgodnie ze standardami międzynarodowymi i przepisami lokalnymi.
- Symulacja pozwalająca na analizę różnych strategii chirurgicznych i radioterapeutycznych oraz na wybór optymalnej opcji.
- Komponent szkoleniowy wspomagający wybór właściwej techniki i ocenę szczególnie skomplikowanych przypadków.

ZASTOSOWANIA

Planifikator radiance GMV został wbudowany w urządzenia do radioterapii śródoperacyjnej opracowane przez liderów na rynku urządzeń medycznych, takich jak Carl Zeiss Meditec AG i IntraOp Medical Corporation:

  • INTRABEAM® firmy Carl Zeiss Meditec AG – urządzenie służące do aplikowania radioterapii śródoperacyjnej za pomocą fotonów promieni X o niskiej energii, co pozwala na zwiększenie efektywności zastosowanej dawki radioterapii w porównaniu z leczeniem za pomocą fotonów o wysokiej energii.
  • Mobetron® firmy IntraOp Medical Corporation – urządzenie do radioterapii śródoperacyjnej za pomocą elektronów, które można zatrzymać w tkance na konkretnej głębokości dzięki odpowiedniemu doborowi energii, zmniejszając w ten sposób ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek.  

Intrabeam oraz Mobetron to urządzenia, w które jest wyposażona większość aparatów do radioterapii śródoperacyjnej.

[Broszura informacyjna] tylko w języku angielskim

Biała Księga ] tylko w języku angielskim