radiance – PIERWSZY PLANIFIKATOR RADIOTERAPII ŚRÓDOPERACYJNEJ

Radiance to pierwszy planifikator zwiększający bezpieczeństwo radioterapii śródoperacyjnej

Intraplan radiance® pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa radioterapii śródoperacyjnej dzięki możliwości przeprowadzenia symulacji wizualizacji wyników terapii. Lekarz specjalista może wcześniej dostosować parametry radioterapii do oczekiwanych wyników bez konieczności decydowania pod presją w trakcie operacji. System ten jest stosowany w najlepszych szpitalach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Stanach Zjednoczonych.

* Radioterapia Śródoperacyjna (Intraoperative Radiation Therapy, IORT) jest to leczenie realizowane w trakcie operacji chirurgicznej, polegające na precyzyjnym napromienieniu guza lub miejsca (loży) po usuniętym guzie. Technika ta umożliwia skierowanie dużej dawki promieniowania na guz, a jednocześnie pozwala uniknąć napromieniowania najwyższymi dawkami sąsiednich zdrowych tkanek. Jest szczególnie skuteczna w przypadku guzów nieresekcyjnych (niemożliwych do usunięcia) lub guzów trudnych do usunięcia. Może też być stosowana profilaktycznie lub dodatkowo jako jednorazowe leczenie radioterapeutyczne po całkowitym usunięciu guza. Technikę tę stosuje się w leczeniu nowotworów jelita grubego, narządów kobiecych, trzustki, przewodu pokarmowego, mózgu, płuc, przerzutów w kręgosłupie i mięsaków kończyn.

FUNKCJE DLA SPECJALISTÓW:

radiance

- Bezpieczeństwo leczenia dzięki możliwości wizualizacji dawki aplikowanej na guz lub lożę po wycięciu guza oraz na zagrożone organy.
- Personalizacja leczenia.
- Rejestrowanie zaaplikowanej dawki promieniowania zgodnie ze standardami międzynarodowymi i przepisami lokalnymi.
- Symulacja pozwalająca na analizę różnych strategii chirurgicznych i radioterapeutycznych oraz na wybór optymalnej opcji.
- Komponent szkoleniowy wspomagający wybór właściwej techniki i ocenę szczególnie skomplikowanych przypadków.

ZASTOSOWANIA

Planifikator radiance GMV został wbudowany w urządzenia do radioterapii śródoperacyjnej opracowane przez liderów na rynku urządzeń medycznych, takich jak Carl Zeiss Meditec AG i IntraOp Medical Corporation:

  • INTRABEAM® firmy Carl Zeiss Meditec AG – urządzenie służące do aplikowania radioterapii śródoperacyjnej za pomocą fotonów promieni X o niskiej energii, co pozwala na zwiększenie efektywności zastosowanej dawki radioterapii w porównaniu z leczeniem za pomocą fotonów o wysokiej energii.
  • Mobetron® firmy IntraOp Medical Corporation – urządzenie do radioterapii śródoperacyjnej za pomocą elektronów, które można zatrzymać w tkance na konkretnej głębokości dzięki odpowiedniemu doborowi energii, zmniejszając w ten sposób ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek.  

Intrabeam oraz Mobetron to urządzenia, w które jest wyposażona większość aparatów do radioterapii śródoperacyjnej.

[Broszura informacyjna] tylko w języku angielskim

[Biała Księga] tylko w języku angielskim

Radiance nie jest dopuszczony do obrotu ani oferowany na wszystkich rynkach, a stosowane oznakowania i instrukcje mogą się różnić w zależności od kraju. Informacje na temat konkretnego kraju można znaleźć na dotyczącej go stronie internetowej. Ze względu na ciągły rozwój technologiczny specyfikacje produktu mogą się zmieniać zarówno w zakresie jego konstrukcji, jak i funkcji.