codelogin mur, którego nie przeskoczy żaden trojan

Zdalny dostęp do Internetu jest najbardziej niebezpieczny, gdy zabezpieczenia komputera dostępowego nie są regularnie aktualizowane. Powszechne jest uzyskiwanie dostępu ze słabo zabezpieczonego komputera, którym najczęściej jest komputer domowy znajdujący się poza kontrolowanym obszarem. Dzieje się tak, ponieważ komputery są narażone na działanie stale rosnącej liczby mechanizmów instalujących szkodliwe oprogramowanie (najczęściej tzw. „trojany”). Większość dostępnych na rynku programów antywirusowych i systemów zabezpieczeń dla użytkowników końcowych z różnych przyczyn nie jest w stanie odpowiednio zabezpieczyć komputerów przed szybkim rozwojem koni trojańskich.

Zagwarantowanie, że komputery używane do zdalnego dostępu są w pełni chronione przed końmi trojańskimi, jest w najlepszym wypadku sprawą ryzykowną (gdy kontrolę nad tymi komputerami ma organizacja), a w najgorszym – sprawą przegraną (gdy są to komputery publiczne lub domowe pod kontrolą użytkowników).

codelogin wykorzystuje telefon komórkowy użytkownika, aby zapewnić mu łatwy w obsłudze i bezpieczny zdalny dostęp z dowolnego komputera, nawet jeśli doszło do infekcji koniem trojańskim.

codelogin wymaga jedynie tego, by w telefonie użytkownika był aparat i dostęp do Internetu (przez sieć komórkową lub Wi-Fi). Obsługa aplikacji codelogin sprowadza się do robienia zdjęć telefonem. Rozwiązanie to ma wiele zalet: 

  • codelogin zapewnia bezpieczny dostęp do systemu lokalnego lub zdalnego z wykorzystaniem silnych mechanizmów uwierzytelniania (uwierzytelnianie dwuskładnikowe: „coś co masz” i „coś co wiesz”).
  • codelogin jest zabezpieczony przed działaniem koni trojańskich dzięki uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu. Szkodliwe oprogramowanie, które jest już ewentualnie zainstalowane na komputerze, nie może więc modyfikować transakcji użytkownika o charakterze wrażliwym ani samodzielne wykonywać nielegalnych transakcji.
  • codelogin wykorzystuje telefon komórkowy użytkownika na potrzeby uwierzytelniania (warunek „coś co masz” zostaje więc spełniony bez konieczności stosowania dodatkowych tokenów). Token można pożyczyć, telefon komórkowy nie.
  • codelogin zapewnia dostęp bez konieczności użycia jakichkolwiek urządzeń peryferyjnych komputera (klawiatury bądź myszki).

[więcej informacji]