CIO-CPL

CIO/CPL (Centrum Informacyjno Operacyjne / Centrum Personelu i Logistyki) to system, który automatyzuje planowanie, koordynację i taktyczne zarządzanie walką powietrzną (CIO) oraz kierowanie działaniami związanymi z personelem i logistyką (CPL).
System CIO/CPL wykonuje następujące funkcje związane z zadaniami informacyjno operacyjnymi:

  • Centralizacja, ocena, rozprowadzanie informacji na temat działań powietrznych i lądowych.
  • Planowanie obrony przeciwlotniczej poprzez dostarczanie narzędzi do jej planowania.
  • Symulacja scenariuszy taktycznych dostarczająca narzędzi szkoleniowych dla jednostek artylerii przeciwlotniczej.
  • Kontrola wykonania zaplanowanych działań przez jednostki.

System CIO/CPL jest odpowiedzialny za następujące zadania dotyczące personelu i logistyki:

  • Wspomaganie użytkowników działań logistycznych związanych z personelem, administracją, zaopatrzeniem, konserwacją, transportem i opiekę zdrowotną.
  • Wsparcie analizy i oceny istniejących alternatyw wykorzystania i rozmieszczenia jednostek usługowych dla określonych scenariuszy.
  • Kompleksowa kontrola informacji dotyczącej personelu, uzbrojenia i materiałów (łącznie z przygotowywaniem dokumentacji, kontrolą zasobów, rejestracją zwolnień i przyjęć, wnioskami o uzupełnienia zapasów i wsparcie logistyczne, etc.)
  • Kontrola wykonania przez jednostki zaplanowanych działań związanych z personelem i logistyką.