arkano kontrola praw dostępu do informacji cyfrowej

arkano

arkano to pakiet zabezpieczeń kontrolujący dostęp do danych z wykorzystaniem mechanizmów kryptograficznych zaimplementowanych w samych danych. Innymi słowy, jest to system samozabezpieczenia danych.

arkano powstał z myślą o szyfrowaniu dokumentów codziennego użytku, e-maili oraz treści udostępnianych w firmowych intranetach. Szyfrowanie obejmuje cały obieg informacji, więc żaden pośrednik bądź administrator systemu nie uzyska dostępu do danych, do których nie jest uprawniony.

arkano to rozwiązanie klasy EDRM (Enterprise Digital Rights Management) – stworzone dla firm i organizacji pragnących zarządzać prawami dostępu do informacji przechowywanych w formacie cyfrowym. Zespół tworzący arkano położył szczególny nacisk na użyteczność i ograniczenie kosztów operacyjnych. Architektura oprogramowania została opracowana z myślą o wyzwaniach, jakie stwarza przechowywanie danych w chmurze pod względem nadzoru nad informacjami i ich poufnością. 

Informacje zabezpieczane przez arkano

arkano to rozwiązanie do szyfrowania korespondencji, dokumentów i stron internetowych. Szyfrowanie obejmuje cały obieg informacji, więc treści są zawsze przechowywane w formie zaszyfrowanej.

arkano służy również do zabezpieczania innych typów dokumentów:

 • e-maili
 • dokumentów Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel)
 • plików PDF
 • statycznych stron internetowych (HTML).

Zakres ochrony

arkano zapewnia ochronę w następującym zakresie: 

 • kontrola otwierania dokumentów
 • uprawnienia do wyświetlania i edycji danych oraz rejestracja zmian edycyjnych
 • kontrola użycia Schowka (kopiowanie i wklejanie)
 • kontrola drukowania
 • znak wodny
 • wygaszanie i cofanie praw dostępu
 • modyfikacja uprawnień do korzystania z istniejących dokumentów
 • zaawansowany audyt dostępu.