antari TELE REHAB

Technologia stosowana do opracowania nowych, spersonalizowanych programów rehabilitacyjnych

Służba zdrowia staje obecnie przed wyzwaniami, które będą determinowały jej dalszy rozwój. Rosnąca średnia długość życia i zmniejszająca się dzietność prowadzą do starzenia się populacji. Styl życia społeczeństwa sprzyja rozwojowi chorób przewlekłych i zwyrodnień prowadzących do niepełnosprawności. Jednocześnie w związku z rozwojem nauk biomedycznych i postępem technologicznym stale poszerzają się możliwości medycyny.

Nie możemy zapominać również o zrównoważonym rozwoju – kolejnym wyzwaniu dla nowoczesnych systemów zdrowia, coraz trudniej osiągalnym ze względu na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na coraz lepsze i bardziej wymagające usługi oraz intensywne cięcia budżetowe.
Nowa sytuacja zmusza do budowania od nowa systemów zdrowia opartych na aktualnych zasadach wykorzystujących technologie teleinformatyczne.

GMV oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie rehabilitacji, których celem jest ustalenie podstaw naukowych i technologicznych dla rehabilitacji XXI wieku. Rozwiązania takie mają stawiać czoło wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem i wydajnością, z którymi boryka się współczesne społeczeństwo, wykorzystując w tym celu nowoczesne technologie, infrastrukturę i usługi rehabilitacyjne dostosowane do potrzeb pacjenta, umożliwiające tworzenie baz danych i zbieranie wiedzy pozwalającej opracować lepsze programy leczenia.

Rehabilitacja jest kluczową specjalizacją nowego modelu służby zdrowia w skali globalnej, w którym konieczne jest zmniejszanie wpływu chorób i przywracanie sprawności, a tym samym generowanie przychodu dla społeczeństwa. Jest to specjalizacja istotna również z innych powodów – ma umożliwiać zrównoważony rozwój medycyny prowadzący do odkrywania nowych metod terapeutycznych dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu zasobami. Rozwiązanie oferowane przez GMV udostępnia obywatelom i pracownikom służby zdrowia wiedzę, nowe funkcje i narzędzia ułatwiające zarządzanie procesami związanymi z rehabilitacją.