antari RIS/PACS

Możliwość otrzymywania wysokiej jakości obrazów diagnostycznych i przekazywania ich do konsultacji wielu specjalistów w różnych ośrodkach.

 

Radiologia cyfrowa może być uznana za jedno z najważniejszych osiągnięć w zakresie pozyskiwania obrazów diagnostycznych. Metoda ta przynosi wiele wymiernych zalet nie tylko ekonomicznych, ale również diagnostycznych. Dzięki niej możliwe jest całkowite wyeliminowanie tradycyjnych klisz w urządzeniach i na oddziałach radiologicznych, a lekarz zlecający badanie może zobaczyć obraz i przygotować opis w kilka minut po wykonaniu zdjęcia. Zdjęcia nie są już przechowywane w jednym miejscu, ale mogą być przesyłane równocześnie do wielu lekarzy, odległych od siebie o tysiące kilometrów. Ponadto pacjent może zabrać zdjęcia ze sobą na płycie CD, aby przekazać je innemu lekarzowi lub szpitalowi. Bez wątpienia za kilka lat klisze rtg całkowicie znikną ze szpitali i klinik.

antari RIS/PACS to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające zarządzanie obrazami cyfrowymi, oparte na darmowym oprogramowaniu i obsługiwane przez nowoczesne systemy Cloud Computing, które udostępniają kompleksowy system wizualizacji i zarządzania raportami radiologicznymi.