antari EPI

Zaawansowane technologie stosowane w epidemiologii

GMV oferuje technologię i rozwiązania dla epidemiologii. Wdrażamy i dostosowujemy platformy informatyczne, które umożliwiają zarządzanie danymi klinicznymi i epidemiologicznymi, generując wiedzę w zakresie badań nad występowaniem i klasyfikacją zdarzeń lub przypadków epidemii w ramach określonej populacji. Rozwiązania te opierają się na nowej filozofii przetwarzania i wykorzystywania informacji w publicznej służbie zdrowia.

Dzięki tej platformie technologicznej otrzymujemy korzyści związane z projektowaniem procesów opieki zdrowotnej i kontrolowaniem stanu zdrowia w oparciu o zebrane dane. Wpływa to bezpośrednio na poprawę jakości opieki i lepsze zarządzanie zasobami.

W tym zakresie GMV między innymi prowadzi projekt kontroli mikrobiologicznej w Autonomicznym Regionie Walencji, rejestrem chorób nietypowych, HIV i AIDS.