TALOS

TALOS to system dowodzenia i kontroli mający zastosowanie na dwóch szczeblach dowodzenia, pozwalający na koordynację i realizację zintegrowanego wsparcia ogniowego dla brygady i batalionu w wojskach lądowych i marynarce wojennej. TALOS pozwala na planowanie i realizację następujących rodzajów wsparcia ogniowego: ogień artylerii polowej, moździerzy, wsparcie morskie i powietrzne działań wojsk lądowych.

System składa się z dwóch uzupełniających się podsystemów:

  • Podsystemu planowania wsparcia ogniowego: Planowanie zintegrowanego wsparcia ogniowego.
  • Podsystem wykonania wsparcia ogniowego: Wykonanie i kontrola ognia. Aspekty techniczne kalkulacji ostrzału dla ognia polowego i moździerzowego.

Podsystemy te składają się z grupy połączonych ze sobą „komórek”, które wymieniają się informacją niezbędną do wykonania określonych funkcji.

TALOS pozwala na planowanie działań wsparcia ogniowego za pomocą instrumentów wspomagających podejmowanie decyzji dotyczących wyboru linii działania, prowadzenie działań przy zastosowaniu zintegrowanego wsparcia ogniowego. Umożliwia również śledzenie wojsk własnych (FFT) i działań taktycznych w trakcie manewrów, definiowanie celów, kierunek ognia, wykonanie i obserwacje ostrzału moździerzowego i artylerii polowej oraz sporządzanie map sytuacyjnych w miarę postępu działań.

Wszystkie komórki systemu TALOS pełnią funkcje ogólne. Rzeczone funkcje to:

  • Automatyczne pozycjonowanie.
  • Wizualizacja jednostek na wizjerze kartograficznym (SIGMIL).  Nanoszenie na mapy pozycji poszczególnych elementów operacji (wojska własne i wojska nieprzyjaciela, obiekty, cele, itp.)
  • Wykorzystanie i konwersja współrzędnych i systemów geodezyjnych.
  • Podstawowe funkcje systemu GIS: nachylenia, profile, odległości, powierzchnie, objętości, zasięgi, obszary widoczne i niewidoczne…
  • Wymiana wiadomości w formie czatu, wiadomości gotowe i redagowane przez wysyłających.
  • Zarządzanie użytkownikami (ogólnymi), przydział ról i funkcji.
  • Symultaniczna kontrola różnych materiałów: System jest w stanie dokonać połączenia działań ogniowych różnego rodzaju artylerii i/lub moździerzy z tego samego stanowiska dowodzenia i dokonywać obliczeń niezbędnych do przetwarzania rozkazów.