DV-rec System monitoringu wizyjnego dla transportu kolejowego

Zaprojektowany dla rynku kolejowego rejestrator DV-rec stanowi odpowiedź na potrzeby flot różnego typu, od pociągów dużej prędkości po pociągi podmiejskie czy tramwaje.

DV-rec

DV-rec to wytrzymałe urządzenie pokładowe spełniające wszystkie podstawowe normy kolejowe. DV-rec można instalować oddzielnie lub zintegrować z innymi systemami, takimi jak system zarządzania flotą (SAE-R), system informacji pasażerskiej (INFO-pass), system rozgłoszeniowy i komunikacji wewnętrznej (PA & Intercom).