INFO-pass Cechy charakterystyczne systemu

  • Dzięki odbiornikowi GPS, INFO-pass automatycznie identyfikuje następną stację na linii. Pomocniczo, do ustalenia pozycji pociągu można użyć hodometru.
  • Informacja na temat stacji, na której znajduje się pociąg i następnej wyświetla się na tablicach informacyjnych lub monitorach w pociągu. Jednocześnie system nagłośnienia pociągu emituje odnośne komunikaty głosowe.
  • System pokazuje też informacje dodatkowe, takie jak możliwości przesiadek,  informacje dla osób niepełnosprawnych i wszelkie inne niezbędne informacje.
  • Odtwarzanie komunikatów tekstowych, wideo i głosowych można zaprogramować podczas jazdy za pomocą aplikacji na pulpicie lub displayu HMI w kabinie. Treść, czas i kolejność emisji komunikatów można pobrać zdalnie za pomocą interfejsu Wi-Fi. Program umożliwia dostosowanie treści komunikatów do przebiegu jazdy i szczególnych wydarzeń (wjazd i/lub wyjazd z danego obszaru).
  • Załadowane do systemu komunikaty udzielają w czasie rzeczywistym wszystkich niezbędnych informacji podczas jazdy.
  • Opcjonalnie, z systemem można zintegrować serwer wideo do emisji nagrań rozrywkowych (V.E.) na monitorach w pociągu.