gmv planner NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

PLANOWANIE I REALIZACJA USŁUG

gmv planner całościowo zarządza planowaniem i realizacją usług transportowych przy ciągłym przepływie informacji poprzez zintegrowane moduły obsługujące zadania wykonywane o różnych porach i z różną częstotliwością.

 

  • Planowanie usług: długoterminowe (urlopy, sieć transportowa, rozkłady jazdy, brygady), średnioterminowe (zaplanowane harmonogramy) i krótkoterminowe (korekty przypisań i planów pracy)
  • Wsparcie działań podczas realizacji usług (dzienna dyspozycja i kontrola)
  • Analiza post factum zrealizowanej usługi i jej wykorzystanie w systemach korporacyjnych (systemy płacowe, korporacyjne wersje systemów ERP / SAP itp.)
  • Planowanie czynności utrzymaniowych dla każdego pojazdu po ocenie jego pracy

 

REDUKCJA KOSZTÓW

gmv planner pozwala zmniejszyć koszty operacyjne oraz rozszerzyć ofertę usługową, przyczyniając się do bardzo szybkiego zwrotu z inwestycji. Umożliwia on również skrócenie czasu wykonywania zadań, gdyż jest w stanie przetwarzać znaczne ilości danych szybko, efektywnie i w sposób zintegrowany (przykładowo, czas planowania harmonogramów jest krótszy ponad 20 razy, a czas generowania topologii i usług – ponad 15 razy).