gmv planner KOMPONENTY

gmv planner składa się z dwóch modułów, które można wdrażać w sposób zintegrowany lub oddzielnie, co pozwala na zaspokojenie potrzeb użytkowników i organizacji o różnych profilach. Obydwa moduły można też zintegrować z innymi aplikacjami używanymi przez klientów, takimi jak SAE (FMS) czy systemy biletowe.

gmv planner_Designer

gmv planner_designer umożliwia tworzenie sieci transportowej oraz opracowywanie optymalnych, automatycznie generowanych rozkładów jazdy i brygad dla różnych kalendarzy, z uwzględnieniem świąt, specjalnych wydarzeń itp. Integruje różnych operatorów, rodzaje transportu i jednostki administracyjne w ramach jednego systemu. Wykorzystywany zarówno przez organizatorów, operatorów transportu publicznego, jak i przedsiębiorstwa komunikacyjne.

gmv planner_ERP

gmv planner_ERP to system służący do globalnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, składający się z wysoce konfigurowalnych wyspecjalizowanych modułów, które konsolidują operacje w ramach scentralizowanej bazy danych. Sprawia to, że dane są spójne, kompletne i aktualizowane w czasie rzeczywistym we wszystkich modułach. Wykorzystywany głównie przez operatorów transportu.