gmv planner MODUŁ PLANOWANIA I ROZKŁADÓW

Zarówno operatorzy jak organizatorzy transportu są zainteresowani tworzeniem optymalnych sieci transportowych z efektywnymi rozkładami jazdy, uwzględniającymi przepływy pasażerów oraz czasy przejazdów w poszczególnych przedziałach czasowych, gwarantujące efektywny i zsynchronizowany transport przy optymalnych kosztach operacyjnych.

gmv planner stanowi sprawne narzędzie służce do zarządzania całym cyklem planowania i eksploatacji usług transportowych przez operatorów i organizatorów transportu.

GMV Planner screens

gmv planner to centralny element planowania i obsługi systemów transportu, zintegrowany z innymi modułami zarządzania używanymi przez operatorów (system zarządzania personelem, system drukowania rozkładów jazdy, ERP/SAP) i organizatorów transportu (systemy rozliczeń). Może też zostać zintegrowany z systemami SAE i biletowymi, zarówno opracowanymi przez GMV jak i innych producentów.