Katedra GMV

Katedra GMV powstała w 2004 r. w celu stworzenia podstaw współpracy między Wyższą Szkołą Inżynierii Lotniczej (ETSIA) Politechniki Madryckiej i GMV w zakresie kształcenia specjalistów ds. systemów lotniczych i kosmicznych oraz wspólnych prac naukowo-badawczych i innowacyjnych w tym obszarze.

Celem katedry jest wspieranie nauczania w ETSIA i wspólne prowadzenie prac B+R+i przez GMV i szkołę oraz ciągła aktualizacja wiedzy i technologii w obszarze aeronautyki.

Corocznie Katedra GMV przyznaje najlepszym studentom następujące nagrody:

  • Nagroda im. Profesora Juana José Martínez García za Doskonałość
  • Nagroda Katedry GMV za Doskonałość w specjalizacji kosmicznej (ETSIAE)
  • Nagroda Katedry GMV za Doskonałość w specjalizacji kosmicznej (ETSIA)
  • Nagroda za najlepszy dyplom licencjacki w specjalizacji nauk i technologii kosmicznych

Dzięki działalności Katedry GMV, studenci 1. roku studiów drugiego stopnia mogą uczestniczyć w naszym programie praktyk letnich, podczas których uczą się od naszych pracowników, poznają nasze projekty i środowisko pracy.

GMV promuje różne inicjatywy przybliżające studentom działania w zakresie technologii. Organizujemy wizyty studentów w naszej siedzibie, dzięki którym poznają oni z pierwszej ręki pracę jednej z czołowych firm technologicznych.