Współpraca

  • STOWARZYSZENIA

    GMV jest członkiem różnych stowarzyszeń o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

  • KATEDRA GMV

    Cele oraz linie współpracy naukowej między Politechniką Madrycką (UPM) a GMV.

  • UCZELNIE WYŻSZE

    Lista uczelni, z którymi GMV ma podpisane porozumienie o współpracy.