Struktura korporacyjna

Grupa prowadzi zdywersyfikowaną działalność, realizowaną przez poszczególne spółki wchodzące w skład grupy.
Poniższy wykres przedstawia strukturę spółek GMV na świecie.
 

Struktura korporacyjna GMV