Społeczna odpowiedzialność biznesu

W GMV czujemy się odpowiedzialni za teraźniejszość oraz przyszłość społeczeństwa, dlatego podejmujemy działania zmierzające do odpowiedniego wykorzystania zasobów, stosujemy wydajne procesy produkcyjne i wykorzystujemy nowoczesne technologie.

W tym kontekście strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy GMV przewiduje określone cele długoterminowe:

  • Prowadzić odpowiedzialną i etyczną działalność gospodarczą, wymagając odpowiedniego zachowania od pracowników, klientów i dostawców.
     
  • Zmniejszać wpływ działalności na środowisko naturalne i podejmować inicjatywy, których celem jest ochrona środowiska.
     
  • Brać aktywny udział w zrównoważonym rozwoju społeczeństwa, udostępniając innowacyjne rozwiązania polepszające jakość życia ludzi, ułatwiając integrację społeczną i pracowniczą, zmniejszając poziom emisji CO2.

Każdego roku firma przygotowuje raport z realizacji strategii odpowiedzialności społecznej biznsu. Raport ten przedstawia działania podjęte przez firmę, ich wyniki, zakres realizacji wyznaczonych celów i wyzwania na przyszłość.

Poniżej znajduje się odnośnik do ostatniego raportu.

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2019 (angielski)