Dyrektor Regionalny na Amerykę Północną

Pedro J. Schoch

Pedro Schoch

Skończył inżynierię lotniczą na Uniwersytecie w Saint Louis (1988), MBA w szkole biznesu ESCP (2000) i PDG w Szkole Biznesu IESE (2011).

Pracę w GMV rozpoczął jako inżynier projektu. W 1992 został oddelegowany do ESOC (European Space Operations Centre), gdzie pracował w różnych projektach w obszarze dynamiki lotu i centrów kontroli. Po powrocie do Hiszpanii do 1998 r. był szefem centrum kontroli misji ISO w ESAC (European Space Astronomy Centre). Następnie objął stanowisko dyrektora Centrum Kontroli Eutelsat.

W 2001 r. został Dyrektorem Marketingu i Komunikacji GMV w Obszarze Przestrzeni Kosmicznej i Obronności, a w 2009 r., Dyrektorem Marketingu i Rozwoju Działalności w obszarze Przestrzeni Kosmicznej. Dwa lata później objął stanowisko Dyrektora ds. Nowych Rynków i Stosunków Instytucjonalnych. W 2013 r. został mianowany dyrektorem GMV w USA.